Jak si počínat v případě školního úrazu

Pod pojmem školní úraz si někteří lidé představují roztodivné situace, proto bychom si tento pojem měli detailně objasnit. Především se na něj nevztahují události, které se přihodily cestou do anebo ze školy, např. srazí-li dítě automobil na přechodu pro chodce přímo před budovou školy, případně dojde k fraktuře holenní kosti při vystupování z autobusu. Pojišťovny dokonce nepovažují za školní úraz jakoukoli uznatelnou událost, která však byla oznámena až druhý den.
slupka pod botou
Zapamatujte si tedy, že správná definice je taková, kdy dojde k nemilé situaci v průběhu školního vyučování, na školním výletu, na exkurzi zajišťované v rámci výuky, a také v budově školní jídelny či družiny.
Žáci jsou povinni hlásit svému kantorovi nebo někomu z učitelského sboru jakoukoli událost, která souvisí s poškozením zdraví, ale stává se, že některé děti mají strach úraz oznámit, anebo celou situaci bagatelizují. Rodiče by tedy měli v takovém případě na celý proces dohlédnout a úraz nahlásit včas.
zraněné dítě

Jak postupují instituce

Především je poskytována první pomoc formou odborného lékařského zásahu, případně osobou, která zvládá ošetření provést. Učitelé jsou zpravidla schopni zvládnout kvalifikovaný zásah a včas informovat lékařskou záchrannou službu. Samozřejmostí je i doprovod žáka do lékařského zařízení a telefonické informování jeho zákonného zástupce (rodiče, prarodiče, pěstouna apod.)  

Odškodné

Zákonný zástupce dítěte může (nemusí) žádat o vyplacení odškodného, a to prostřednictvím vyplněného formuláře příslušné zdravotní pojišťovny. Formulář lze stáhnout z Internetu z její webové stránky. Po vyplnění žádosti a doložení prvního lékařského ošetření se tyto listiny předají třídnímu učiteli případně administrativnímu pracovníkovi v kanceláři školy. Školní instituce by se měla postarat o včasné doručení žádosti na pojišťovnu.
Zajímavé případy nastávají v okamžiku, kdy dojde k úmyslnému ublížení na zdraví. Každá taková situace musí být zaznamenána v knize úrazů, musí být o ní proveden zápis včetně svědecké výpovědi a označení viníka. Zdravotní pojišťovna pak může po právní stránce vymáhat odškodné na pachateli této trestné události.

Jak si počínat v případě školního úrazu
4 (80%)1