Globální a celosvětový není vždy nejhorší

V Česku si čím dál častěji spojujeme globalizaci a přídavné jméno „celosvětový“ se samými negativními emocemi a myšlenkami. Co si však musíme přiznat, je to, že internet jako takový je velmi velké privilegium i v moderním světě 21 století. Nelze říci, že by přístup k internetu měli všichni ostatní, právě naopak. Internet a jeho každodenní užívání je naprostá výsada vyspělých zemí, v mnoha ostatních státech je užívání internetu buďto hlídáno, regulováno anebo na něj polovina země ani nedosáhne. Bereme tedy internet jako velmi uvařené médium – jako médium s velmi homogenním složením uživatelů, protože pokud si dáte dvě a dvě dohromady, zjistíte, že internet je užíván pouze těmi nejbohatšími, zbytek utře nos.
 kosmická stanice

Internety pro všechny

Co chce však například Elon Musk zavést, tedy globální internet a celosvětové satelitové pokrytí planety, je svým způsobem jak vizionářská utopie na dosah, tak neskutečně chytrý a šikovný byznys plán. Tradiční poskytovatelé internetu jsou totiž vázání pouze na jistá území, mají jistá omezení, rychlost atd, ale to, co navrhuje Musk, to by mohlo drasticky změnit celou tuhle internetovou hru a navíc by mohl do pár let vyšachovat veškerou konkurenci rychlostí a dostupností. Možná i cenou, neboť pokud by byla dána vždy nějaká jednotná cena pro celý region nebo stát, mohli by si jej dovolit opravdu všichni – internet by tak zažil nebývalý boom, který by možná přetížil všechna uložiště, protože jestli již teď jsou systémy přetíženy, co když se přidá dalších pár miliard lidí.
 satelitní parabola

Big brother

Internet sebou nese také jistou ztrátu soukromí, což by se s opravdu globálním internetem mohlo ještě více prohloubit, už by nešlo o nějaké sledování na mapách, kdo kde kdy byl, ale takový satelit, s šikovnou kamerou k němu, by mohl přenést obraz okamžitě díky internetu, z místa činu. Nebylo by třeba ani kamer, protože každý lidský krok by byl zachycen na kameře někde na satelitu, který poskytuje internet. Neskutečná budoucnost, kterou si nedovedl ani Orwell představit.