Jak na trh bezpečně dopravit potravinářské produkty


Zemědělství, potravinářství a farmaceutická výroba naráží na jeden významný problém, a tím je skladování a přeprava surovin a výrobků v přísných zdravotních limitech. O co jednodušší to mají takoví strojaři, kováři, truhláři nebo papírny, které své produkty jednoduše naloží na vhodné přepravní boxy a dopravují je k přímo zákazníkovi nebo do obchodní sítě. Potraviny, zemědělské komodity a léky se musí zpracovat a přepravovat s ohledem na zdravotní nezávadnost, co se týče doby trvanlivosti a podmínek, kam patří optimální teplota, vlhkost vzduchu, sterilita, přímý kontakt s určitým obalovým materiálem apod.

dozrávající rajčata

IBC kontejner předčí vaše očekávání

Velmi obtížné úkoly čekají i na každého, kdo chce nabízet na trhu zeleninové šťávy či pasírované kousky, určené pro další zpracování či přímou konzumaci. Pokuste se zamyslet nad tím, jak byste zpracovávali a dopravovali do obchodů taková pasírovaná rajčata. Je to velmi ceněný zemědělský produkt, bez něhož si neumíme představit současný jídelníček dospělých i dětí. Jestliže začnete rajčata drtit a vytvářet z nich konečný produkt, musí být nejprve zbavena nečistot, a také musí být umístěna ve vhodné nádobě, tedy nejlépe v plastovém IBC kontejneru s vnitřní vyměnitelnou fólií, což je světová špička v plastových obalech pro pooling schoellerallibert.com.

sklizeň zeleniny

Pasírovaná rajčata se v IBC kontejnerech přepravují za nízkých teplot v chladicích či mrazicích zařízeních, a před konečným balením do obchodní sítě se podrobují pasterizaci, aniž by bylo nutné sáhnout po konzervantech. Výhodou využití IBC kontejnerů je zejména jejich velký objem (1000 litrů), stohovatelnost kontejnerů na sebe do několika pater (optimalizace logistiky), možnost kontejnery složit, aby nezabíraly moc místa, pokud jsou prázdné, a samozřejmě zdravotní způsobilost při kontaktu s potravinami, na což pamatují přísné normy pro veškeré výrobce této kategorie zboží.