Styl výchovy – jaký a co může ovlivnit?

 S výchovou dítěte se vlastně začíná už od prvních projevů jeho osobnosti, protože naše společnost vyžaduje určité prvky chování, které každému z nás vštípili rodiče. Stanoví hranice a morální normy. Nečekejte však, že výchovou změníte povahu, či jinou podstatnou část osobnosti, jelikož více jak ¾ osobnosti ovlivňuje hlavně genetika. Přesto i ve „zbytku“ se stále dá dost zkazit (nízké sebevědomí. Nerespektování autorit). V současné době jsou populární hlavně 2 typické směry výchovy – zcela tolerantní, volný a naopak klasický, autoritativní. Je nějaký z nich lepší či jak ovlivní dítě do budoucna?

Volný styl výchovy

 V našich podmínkách se jedná o poměrně nově propagovaný styl, ale také velmi kritizovaný. Vzniknul v 60. a 70. letech pod vlivem Hippies a u nás se začal rozšiřovat až po pádu socialistického režimu. Tito rodiče se zcela zásadně staví proti omezování dětí v jakémkoliv ohledu, nenutí jim své názory, veškeré rozhodování je na dětech a hlavně žádný stres a hádky. Velký důraz je taky kladen na pestrost volnočasových aktivit, ale hlavně na kontakt s rodičem, který by měl být přirozenou autoritou, protože autoritu „naučenou“ (úcta k dospělým apod.) tito rodiče zcela odmítají. Na tom však tento způsob často troskotá, protože rodiče se dětem nevěnují dostatečně.

Plusy

·         Dítě je obvykle samostatnější než jinak vychovávání vrstevníci
·         Dítě se v rodinném prostředí cítí bezpečně, uvolněně a milovaně

Zápory

·         Nejsou nastaveny žádné pevné hranice – problémy v přizpůsobování, zejména v kolektivech, dítě má problém pochopit, že „svět se netočí kolem něho“

Tradiční výchova

 Na rozdíl od dob minulých se už i tato výchova posunula do mnohem příjemnějších mezích a rozhodně v něčem mnohem lépe předčí tolerantní způsob. Obecně pevně nastavuje hranice, zásady a úctu k dospělým a dospělému světu obecně. Většině dětí vyhovuje nastavený řád, protože se v něm lehce orientují – je jasný, stručný. Navíc dodává pocit jistoty v jejich životech, což mají děti rády.

Plusy

·         Dítě nemá problém ve větších skupinách lidí, je ochotno snadno respektovat pravidla, dělat kompromisy…
·         Obvykle jsou cílevědomější a svědomitější

Zápory

·         Velkým problémem je často nesamostatnost v raném dětství, která se následně projevuje stresem, nízkým sebevědomím či jinými poruchami vnímání svého vlastního já