Veďte své děti k lepší budoucnosti

Finanční gramotnost
O většině českých občanů nelze říci, že by byli negramotní v kompletní smyslu tohoto slova, ovšem spojení slov finanční gramotnost (potažmo negramotnost) je u nás momentálně poměrně aktuálním tématem. Bývá skloňováno jak v souvislosti se splácením půjček a závazků, které si dospělá osoba na sebe vzala bez pádnějších důvodu, či třeba v oblasti nakládání s domácími financemi, jež bývají utráceny na nepotřebné spotřební zboží, jehož cena i hned po zakoupení spadá téměř na nulu.
siluety dětí
Finanční gramotnost tak není možné chápat pouze jako výukový předmět, jemuž jsou vystavováni žáci dnes již na základních školách, ale jako jednu ze součástí všeobecných znalostí potřebných pro spokojený život člověka. Každého člověka, který má zájem adaptovat se na podmínky současného světa.
rozcuchané děti
Spoření jako základ jistoty!
Není možné jednoduše říci, že pokud budete během života poctivě spořit, budete naprosto šťastní
a spokojení. Ovšem bez úspor je pouze velmi těžké předpokládat, že byste mohli vést spokojený život. Nikdy totiž nevíte, co se může stát a z jakých nepříjemných situací Vás mohou úspory zachránit.
V případě, že máte domova nedospělé potomky (či se na jejich příchod teprve chystáte), naučte své děti již od začátku „odkládat“ část financí, jež mají k dispozici. Nejenže se tak naučí, že nemusejí mít vše a hned, ale pokud by si z kapesného odkládali (byť jen drobnou částku – řekněme 20%) mohou mít na svém účtu ještě předtím, než začnou s první brigádou i několik desítek tisíc korun.
prasátko na mince
Podobný základ pro život (společně s dalšími spořícími produkty, které jim budete financovat Vy jakožto rodiče a samozřejmě též s výdělky z pracovních činností, které u nich budou následovat) je mnohem pozitivnější vyhlídkou než obavy o to, z jakého fondu budete moci zaplatit potřebné výdaje na vysokou školu, nebo třeba na vlastní bydlení.

Veďte své děti k lepší budoucnosti
4.5 (90%)2