Slabikování nebo genetická metoda čtení

V dnešní době si již jako rodič můžete školu pro vašeho budoucího prvňáčka vybrat. Těch kriterií, podle kterých lze vybírat, je samozřejmě široké spektrum, a to od nabídky zájmových kroužků, kvality vyučujících až po pracovní dobu ranní a odpolední družiny. Ale zaměřit byste se měli také formy a metody výuky, které škola pro vaše dítě nabízí.

Jistě se mnou budete souhlasit, že čtení je dovednost, která je pro následné vzdělání i všeobecný rozhled vašeho dítěte naprosto stěžejní.
 
V našich školách najdete nejčastěji dvě metody čtení, a to klasickou analyticko-syntetickou metodu, která spočívá ve slabikování, a genetickou metodu čtení, která spočívá v hláskování.

Jak se tedy rozhodnout?

 
Analyticko-syntetickou metodu známe všichni z dětství jako slabikovací metodu. Jistě si pamatujete, jak po vás paní učitelka chtěla naprosto nesmyslně spojit například písmenko L a A a  očekávala, že z vás vypadne slabika LA, pod kterou jste si nic nedokázali představit.
 
Oproti tomu genetická metoda čtení vychází z hláskování. Není to žádná novinka. Již téměř před 100 lety to byla jediná metody, která se ve školách využívala. Vychází vlastně ze zvídavosti dětí, které se vás i doma před nástupem do školy často ptají, jak se čtou jednotlivá písmenka. Obrovskou výhodou této metody je především to, že děti nečtou žádné nesmyslné slabiky, ale čtou slova, která mají nějaký význam.

V čem spočívá genetická metoda čtení:

 
·         žáci se první měsíce učí pouze jeden typ písma (velké tiskací), který nejen čtou, ale využívají ho i při psaní

·         již po několika dnech výuky se snaží číst, čtou reklamy, nápisy na obchodech i všechny jiné nápisy, které je v jejich životě obklopují

·         od prvních dnů výuky čtou a zapisují slova, která mají smysl

·         čtou nejdříve krátká slova, která jsou vždy spojená s obrázkem (tím se podporuje čtení s porozuměním), později přecházejí k delším slovům

·         cca po třech měsících, kdy děti pracují pouze s velkými písmeny, se během dvou týdnů seznámí s malými tiskacími písmenky, takže již pod vánočním stromečkem mohou najít knížku, kterou si s chutí přečtou

·         od ledna se přidávají psací tvary písmen, ale v té době už děti píší slova i věty bez obtíží velkým tiskacím písmem
 
A to nejdůležitější – díky této přirozené metodě čtou děti brzy a velmi rády! Přesvědčte se sami a vyberte pro vaše dítě právě tuto metodu.