WI-FI, MySpace, HTTP , ,,poslední míle“– víte, co to všechno znamená?

Ať už jste se s těmito pojmy nikdy nesetkali, žijete jimi obklopení celou dobu. Využíváte je v práci, doma, při odpočinku, na cestách. Ale kdyby se Vás někdo zeptal na něco konkrétního, tak málo kdo z nás odpoví doopravdy správně.

Jelikož si myslím, že není dobré nevědět nic, a ani mnoho, tak si zkusíme vysvětlit alespoň základní pojmy toho, s čím se běžně setkáváme.
Co to je Internet?

Je to celosvětový systém propojených počítačových sítí, ve kterých mezi sebou počítače komunikují pomoci rodiny protokolů TCP/IP = Síť sítí.  
To je sice hezké, ale moudřejší stále nejsme.

Co je rodina protokolu TCP/IP?
Jedná se o primární přenosový protokol, obsahující sadu protokolů pro komunikaci v počítačové síti.

Už toto stačí pro ohromení laiků. Také se setkáváme s různými službami internetu, které běžně využíváme.

Co je www?
WWW = soubor webových stránek zobrazovaných pomoci webového prohlížeče. Kdy webový prohlížeč je počítačový program, který slouží k prohlížení webových stránek (dokumentů, které je možné pomoci webového prohlížeče zobrazit na displeji prohlížecího zařízení). Zjednodušeně řečeno prohlížeč (program) dle pokynu uživatele (Vás) převede data pomocí obsažených značek, zformátuje je a zobrazí na obrazovce například počítače. Webové stránky se skládají z textů, obrázků, videí, zvuku a různých odkazů, které umožňují přechod na další webové stránky.

Běžnou záležitosti je využívání e-mailu.
Co je to email? E-mail, neboli elektronická pošta, je způsob odesílání, doručování nebo přijímání zpráv přes elektronické komunikační systémy pomocí různých protokolů.

Co je DNS, nebolí doména?
Zjednodušeně řečeno je systém domén něco jako zlaté stránky počítačového světa. Kdy doména jako taková je označení jedné konkrétní adresy stránek, která slouží ke snadnějšímu zapamatování si pro uživatele. Doménové jméno se skládá z několika částí oddělených tečkami. Z pravidla jsou seřazeny od nejkonkrétnější po nejobecnější přiřazující skupinu.

Toto jsou základní pojmy, se kterými se při používání internetu setkáme.
Doufám, že jsem Vám alespoň trochu pomohla nahlédnout pod povrch veškeré té vědy. Být v obraze se vyplatí.